väggavel2016年12月5日2018年1月1日bros-kj

väggavel ウォールパネル


product name:
väggavel ウォールパネル


color:
ブラック/グレー/ホワイト


size:
75×30 cm / 75×20 cm


unit:
1枚組 / 2枚組


price:
75×30 cm: ¥7,500 (1枚組) / ¥12,300 (2枚組)
75×20 cm: ¥7,400 (1枚組) / ¥12,100 (2枚組)